Salaoja- ja sadevesijärjestelmät Tampere, Pirkkala ja Nokian alueilla

Tervellä talolla on kuivat jalat.

Salaoja- ja sadevesijärjestelmistä suojaa veden aiheuttamia haittoja vastaan

Laadukkaalla sadevesi- ja salaojajärjestelmällä estetään rakenteiden kosteus-, home- ja routavauriot. Toimiva järjestelmä estää myös tulvat kellarissa, lammikot pihalla ja jäätiköt kulkuväylillä. Talon kuivatusputkisto sisältää salaojaputkiston salaojakaivoineen, sadevesiputkiston ja rännikaivot sekä perusvesikaivon, joka kokoaa kaikki vedet yhteen.

Salaojajärjestelmät

Salaoja- ja sadevedet johdetaan omia, samassa kaivannossa olevia putkiaan myöten perusvesikaivoon, josta ne johdetaan kunnalliseen sadevesiviemäriin. Jokaiseen talon nurkkaan sijoitetaan salaojakaivo, joka toimii salaojaputkiston

tarkastus- ja huoltokaivona. Yleensä samaan perusvesikaivoon johdetaan myös sadevedet, jolloin on huomioitava, että salaojaputkien liitännässä on pallopadotusventtiili, joka tulvatilanteissa estää veden pääsyn takaisin salaojaputkistoon.

Sadevesijärjestelmät

Katoilta valuvat sade- ja sulamisvedet voivat hallitsemattomina muodostaa pihalammikoita. Ajan mittaan seurauksena voi olla myös kosteusvaurioita rakenteisiin.

Sadevesiä eli nk. hulevesiä ei saa johtaa salaojiin, sillä rankkasateella täyttyvät salaojat alkaisivat työntää vettä talon perustuksiin ja putkisto toimisi juuri päinvastoin kuin pitää. Samoin kävisi purkuputken tukkeutuessa tai jäätyessä.

Sadevesijärjestelmä sen sijaan ohjaa sadevedet turvallisesti oikeaan paikkaan.

Ota yhteyttä